Intervenții Active în Atmosferă

01

DESPRE NOI

SC Intervenții Active în Atmosferă SA se ocupă cu reducerea până la combaterea totală a efectelor fenomenelor meteo cu potențial distructiv precum grindină, și limitarea efectelor ceții, ingețurilor târzii de primăvară, ce pot aduce prejudicii terenurilor şi culturilor agricole din România, bunurilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice aflate în zonele protejate, contribuind la siguranţa cetăţenilor.

Un alt obiect de activitate al SC Intervenții Active în Atmosferă SA îl constituie studiul aplicat al metodelor de combatere a secetei şi a deşertificării prin metode științifice favorizând creşterea cantităţilor de precipitaţii (ploaie, zăpada) în zonele de interes.

02

SERVICII

Combaterea grindinii

Grindina a fost și este unul dintre fenomenale meteorologice ce afectează agricultura, dar și întreaga activitate economică a unei regiuni. Metode și tehnologii de combatere a grindinei au început a fi dezvoltate începând imediat după Al Doilea Război Mondial.

Stimularea precipitațiilor

Seceta este unul din cei mai mari inamici al agriculturii, iar în ultimii ani, odată cu schimbările climatice, nivelul precipitațiilor este din ce în ce mai scăzut, neuniform distribuit, iar agricultura înregistrează pierderi anuale semnificative, punând în pericol siguranța alimentară a populației.

Combaterea inundațiilor

Dacă iodura de argint are ca efect creșterea cantității de precipitații, dispersarea în aer a unei anumite cantități de clorură de sodiu duce la reducerea formării de nori și precipitații. Utilizând diferite substanțe putem obține rezultate total opuse.

Stimularea zăpezii

O serie de studii internaționale au demonstrat faptul că intervențiile active in atmosferă utilizând iodura de argint, folosită în combaterea grindinei, poate avea efecte bune și în cazul creșterii cantității de zăpadă la sol.

04

TEHNOLOGII

Folosim tehnologii avansate de intervenții active în atmosferă, utilizând aviația, rachete și generatoare terestre. Click mai jos pentru detalii.

05

Contact